Дарбата на езиците | Пасторско служене
Отдел Пасторско служене Съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден в България “Господ е Пастир мой” Псалом 23

Дарбата на езиците

Съдържание: 

Анхел Мануел Родригес


Дали дарбата на езиците от 1 Кор 14 представлява неразбираема реч или чужд език?

Категории:

Автор: