Излезе сеячът да сее | Пасторско служене
Отдел Пасторско служене Съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден в България “Господ е Пастир мой” Псалом 23

Излезе сеячът да сее

Съдържание: 

Семето притежава огромна сила. Бог очаква да сеем семето на Неговото Слово..

Категории:

Файлове: 

Автор: