Имаш ли Святия Дух? | Пасторско служене
Отдел Пасторско служене Съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден в България “Господ е Пастир мой” Псалом 23

Имаш ли Святия Дух?

Съдържание: 

Нуждата ни от Святия Дух..

Категории:

Автор: