Пътят на една реформация | Пасторско служене
Отдел Пасторско служене Съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден в България “Господ е Пастир мой” Псалом 23

Пътят на една реформация

Съдържание: 

Реформация всред Божия народ в  древнотта и днес

Категории:

Автор: