Следвай слугата! | Пасторско служене
Отдел Пасторско служене Съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден в България “Господ е Пастир мой” Псалом 23

Следвай слугата!

Съдържание: 

Проповед подходяща за Господна вечеря

Категории:

Автор: