Спрете да се молите за жетвата | Пасторско служене
Отдел Пасторско служене Съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден в България “Господ е Пастир мой” Псалом 23

Спрете да се молите за жетвата

Съдържание: 

Жетвата, жетварите и Господарят на жетвата...

Категории:

Автор: