ЦАСД - минало, настояще и бъдеще... | Пасторско служене
Отдел Пасторско служене Съюз на Църквата на адвентистите от седмия ден в България “Господ е Пастир мой” Псалом 23

ЦАСД - минало, настояще и бъдеще...

Съдържание: 

Проповед от Тай Гибсън - Консервативна или либерална ? Каква е ЦАСД? Защо е такава, каквато е днес?

Категории:

Видимо за::

Автор: